Finanční leasing

Finanční leasing je základním typem financování osobních, užitkových i nákladních automobilů a dalších movitých předmětů. Během splácení je vůz majetkem leasingové společnosti a teprve po splacení přechází vlastnictví na zákazníka. Minimální doba trvání závisí na druhu financováné věci, respektivě jejího zařazení do odpisových skupin. V první odpisové skupině je nejkratší délka splácení stanovena na 36 měsíců, v druhé odpisové skupině na 54 měsíců a ve třetí odpisové skupině na 114 měsíců.

Jednoznačně největší výhodou leasingu je fakt, že není třeba vysoký počáteční kapitál. Leasing je zároveň výborně dostupný a není příliš administrativně náročný.


Další poskytované formy úvěru a leasingu

Operativní leasing Úvěr