Operativní leasing

Operativní leasing je podobná forma jako klasický pronájem. Je tedy vhodný pro ty, kteří nemají v úmyslu získat vůz do vlastnictví. Doba smlouvy, a tedy doba užívaní vozidla, bývá kratší než jeho životnost. Po zkončení operativního leasingu se tedy automobil vrací leasingové společnosti. Při operativním leasingu není třeba vysoký počáteční kapitál a výše splátek je fixní po celou dobu splácení. Pro klienta je výhodné, že riziko zůstatkové hodnoty nese leasingová společnost. Navíc leasingová splátka je nákladovou položkou a tedy je plně daňově odečitatelná.

Některé finanční ústavy nabízejí operativní leasing spojený s doplňkovými službami. Jedná se například o údržbu a servis vozů, asistenční služby, likvidace pojistných událostí, elektronické knihy jízd apod.


Další poskytované formy úvěru a leasingu

Finanční leasing Úvěr